Geri dön: Organizasyon ve Kültür

OKR: Amaç ve Ölçümlebilir Neticeler

Melon ekibi olarak, farklı boyutlarda pek çok şirketin stratejilerini OKR'ler aracılığıyla günlük operasyonlara dönüştürmesine yardımcı oluyoruz.

OKR Sağlık Endeksi

Melon OKR Sağlık Endeksi Haritasındaki konumunuzu keşfedin!

OKR'lere zaten aşinasınız, ancak OKR'leri doğru oluşturduğunuzdan ya da metod ve ritüelleri en faydalı şekilde uyguladığınızdan emin olmanız mı gerekiyor? 

OKR Sağlık Endeksi, OKR'lerle başlayan ancak zorluk yaşayan şirketler içindir. Nerede durduğunuzu anlamak için kantitatif ve kalitatif analizler yapıyoruz ve size uygulama için bir yol haritası veriyoruz.

Kantitatif araştırma, OKR sürecinde dahil tüm çalışanların dahil olduğu bir anket değerlendirmesidir.

Kalitatif araştırma, karma bir çalışan örneklemiyle yapılan birebir görüşmeleri ve iyileştirme alanlarını belirlemek için Tasarım Odaklı  Düşünme (Design Thinking) aracılığıyla kolaylaştırılan atölye çalışmalarını içerir.

 

OKR’ye Hızlı Başlangıç

OKR'ye hızlı bir başlangıç yapın!

OKR'ye yeni başladığınızı veya hızlı bir başlangıç yapmayı planladığınızı varsayalım. OKR'ye hızlı başlangıç ile lider seviyesinde OKR hakkında farkındalık yaratıyor ve şirketinizin OKR’ye geçişe hazır olup olmadığını belirliyoruz.

İkinci adım olarak, lider ekibinizin katılımını artırmak, sahiplenmeyi teşvik etmek ve şirketin stratejisine katkıda bulunan OKR'leri belirlemek için tasarladığımız atölye çalışmalarını gerçekleştiriyoruz,, böylece OKR'lerin ekiplere etkili bir şekilde yayılması için zemin hazırlıyoruz.

Bu paket, OKR yönetişim modelinin oluşturulması, takımların OKR'lerinin belirlenmesi ve ilerlemenin izlenmesi gibi ritüelleri içeren danışmanlık hizmetlerini kapsamaz.

Kapsamlı OKR Uygulaması

OKR’yi Şirket Çapında Uygulayın

OKR bakış açısını şirket çapında benimsemek ve profesyonel destekle uygulamak ister misiniz?

Kapsamlı OKR Uygulaması, OKR programının kolaylaştırılmasını ve yönetimini içerir. Uygulama dört adımdan oluşur.

Adım 1: Sahneyi hazırlamak. Bu aşama, şirket stratejsii ve stratejik öncelikleri belirlemek/incelemek, liderleri OKR'ler konusunda eğitmek ve stratejik öncelikleri OKR'lere dönüştürmek için liderlik ekibiyle yakın çalışmayı kapsar.

Adım 2: 1:1 Görüşmeler ve değerlendirme anketleri yoluyla OKR hazırlık değerlendirmesi yapılır.

Adım 3: OKR Yönetişim Modelinin oluşturulması. OKR'nin kuruluşunuzda ideal olarak nasıl işletilmesi gerektiğini modelliyoruz. OKR döngü sıklığı ne olur? Farklı OKR rolleri nelerdir? Ritüeller nasıl takip edilir? Hangi araçlar kullanılır?

Adım 4: Bir veya iki aşamalı OKR Koçluğu: Tüm OKR ekiplerini eğitiyor, atölye çalışmaları aracılığıyla OKR'lerini tanımlamalarına yardımcı oluyor ve bir OKR döngüsü boyunca OKR ritüellerini (check-in'ler, retro seansları ve yeniden OKR belirleme seansları) gözlemleyerek, gölge koçluk yapıyoruz.

Adım 5:
OKR Koçlarının Eğitilmesi ve Sertifikasyonu. OKR kültürünün sürdürülebilir bir şekilde yayılması için kurum içi OKR koçları yetiştiriyor ve deneyimlerimizi onlara aktarıyoruz. OKR koçu sorumluluğunu yerine getirirken karşılaşabilecekleri farklı vakalara onları önden hazırlıyor, koçluk için gerekli davranışsal beceriler ile de donatıyoruz.

OKR Koçluğu Sertifikasyonu

Sertifikalı OKR Şampiyonları ve Elçileri

OKR Koçları Eğitimi, OKR yayılımına geçen ve iç koç desteği ile OKR takımlarını desteklemek isteyen şirketler için mükemmeldir. OKR Şampiyonlarını veya Koçlarını belirledikten sonra tüm Koç havuzunu bu eğitimden geçirmenizi, böylece süreç elçileri yaratmış olmanızı mutlaka öneririz.

OKR Koçlarının eğitimi, şirketler için bu aşamada dışa bağımlılığı en aza indirmek ve OKR ekiplerinin kendi kendini yönetmesini sağlamak için çok önemlidir. Eğitiriz, öğretiriz, materyalleri teslim ederiz ve siz hazır olduğunuzda işi OKR koçlarınıza tüm süreci teslim ederiz.

Bu sertifika programı, kişilerin etkili bir şekilde OKR sürecine koçluk edebilmesini sağlayacak tüm araç kitini 2 gün içerisinde katılımcılara sunmaktadır. OKR koçları deneyimleri boyunca ihtiyaç duyacakları şablonlar, karşılaşabilecekleri zorlu vakalar için uygulamalar ile eğitilirler.

Yayılım aşamasında, pilot uygulamalı ekipler çalışmaya devam ederken daha fazla ekip oyuna dahil olur. Dağıtım planı, grupların önceliklendirilmesi ve iletişim konusunda size yardımcı olup yeni OKR ekiplerine koçluk yapmaya devam ediyor ve şirketinizin OKR koçlarına gölge koçluk yapıyoruz.

2 Günlük OKR Koçluk Sertifikasyonuna Şimdi Kaydol.

Bugüne dek: 

* Binlerce kişinin OKR'nin ne olduğunu anlamasına ve doğru OKR'leri oluşturmasına yardımcı olduk.

* Yüzlerce takımın önceliklerini, doğru takım OKR'lerine dönüştürmelerine yardımcı olduk.

* OKR uygulamasında 20'den fazla şirkete yardımcı olduk ve OKR uygulamasındaki sorunlarını belirleyip, birlikte çözmeye çalıştık.

OKRX Zirvesi

"Melon olarak her yıl, dünyadaki en kapsamlı ve global OKR zirvesini düzenliyoruz. OKRX Zirvesi geçen sene “Kutunun Dışında Düşünen Takımlar” temasında gerçekleşti. Dünya çapında 15'ten fazla konu uzmanı konuşmacı ve 36 farklı ülkeden 700’den fazla katılımcısıyla ikinci kez gerçekleşti.

OKRX Websitesi

OKRX 2022 Zirvesinden Kesitler

Gönder düğmesine tıkladığınızda Gizlilik Politikamızı kabul ettiğinizi beyan etmiş sayılırsınız.
Gönder