Geri dön: Vaka Çalışmaları

Farmazon

Farmazon'a OKR Pilotlama sürecinde eşlik ettik.

FARMAZON HAKKINDA

Farmazon, serbest eczacılara özel bir B2B alışveriş platformudur. 

Çalışan Sayısı: 100+   Sektör: Teknoloji Konum: İstanbul

 

DURUM

Farmazon, hızla büyümekte olan bir ekosistem içinde, kendi kulvarında ilk ve lider konumunda bir B2B pazaryeridir. Sürekli gelişim sürecinde olan dinamik bir şirket olarak, yönetim seviyesinde içselleştirilmiş stratejilerin ve önceliklerin ekibe eş zamanlı olarak yayılması, bugüne kadar kaydedilen başarıyı daha da ileri götürecek bir ihtiyaç olarak tanımlamıştır.

Daha önce farklı ekiplerden çalışanların tek bir proje ve hedef için düzenli olarak bir araya gelmesi hiç gerekmediği için, verimlilik konusunda yeni bir keşif alanı açıldığı görülmektedir. Heterojen bir ekibin tek hedef ve doğru öncelikler çerçevesinde ilerleme ihtiyacıyla, Farmazon OKR takımı kurma kararı almıştır.

 

ÇÖZÜM

Belirtilen ihtiyaç karşısında öncelikleri görünür kılan, takımlara odak kazandıran bir bakış açısı olarak OKR süreci, bir pilot OKR takımı kurularak yürütüldü. İş birliği içinde olsalar bile tek takım halinde ortak amaca koşarak çalışmayı deneyimlememiş, farklı departmanlardan 10'dan fazla deneyimli çalışan ilk defa OKR'ı deneyimledi. Melon olarak OKR süreci kapsamında bir çeyrek boyunca Farmazon'a eşlik ettik:

 • Şirket stratejisine hizmet eden öncelikli konuların belirlenmesi için üst yönetim ile toplantılar yaptıktan sonra, tasarım odaklı düşünme metodolojisinin kullanıldığı çalıştay ortamında ilk OKR takımıyla 3-6 aylık öncelikleri çalıştık. Bu çalıştay, tüm takımın şirket stratejilerini içselleştirmesi ve büyük resmi görmesini sağladığı için kritik öneme sahipti.
 • Ekibin kalanı arasında zamanla yayılması planlanan OKR sürecinin ne olduğunu ve neden gerekli olduğunu hem Farmazon'un iş yapış şekli üzerinden hem de sektörel örneklerle açıkladık.
 • OKR takımı gerekli eğitimlerden geçtikten sonra, belirlenen öncelikler odağında Çeyreklik Amaç ve Ölçümlenebilir Neticeler'i (OKR) hep birlikte belirledik.
 • OKR sürecinde check-in'ler gibi belli başlı ritüellerin uygulamaya alınmasını ve OKR koçu eşliğinde bunların takibini sağladık. Bunu sağlarken, OKR koçluğu uygulamalarından yararlandık. 
 • OKR döngüsünü kapatırken ilgili çeyrekteki OKR'lerin gözden geçirildiği retro toplantıları düzenledik. Bu toplantılarda, takımın memnuniyeti, gidiş yolu, OKR'lerin başarı durumu, takım üyelerinin birbirlerine geribildirimleri ve gelecek planlarını konuşarak projeyi teslim ettik.

 

Farmazon'ın pilot OKR takımından kısa sürede hızlı adaptasyon ve OKR'nin faydalarıyla ilgili çok güzel geribildirimler aldık. Peki bize neler söylediler?

 • OKR, sahiplik duygusunu artırdı.
 • OKR ile devam etme konusunda heyecanlıyız.
 • OKR, uyum içinde çalışan bir ekip olarak bize hep birlikte aynı hedefe koşmanın farkını hissettirdi.
 • OKR, tüm ekibi ortak bir amaç için tek merkezde toplaması sayesinde sonuca ulaşma motivasyonunu ve odağını artırdı.
 • Proje için öngördüğümüz sürede yapabildiklerimiz ve yapamadıklarımızla, ön koşulların bizi ne seviyede etkilediğini deneyimlemiş olduk.
 • Farmazon'da ilk defa bu kadar farklı ekip bir araya gelip tek bir proje üzerinde çalıştı. Çeşitli bakış açılarını dinleyerek, sorunların üstüne gidip engelleri aşmak ve başarıya ulaşmak gerçekten çok keyifliydi. OKR, ekipler arası iletişimi kuvvetlendiren ve hiçbir kopukluğa fırsat vermeyen bir çalışma yöntemi. 

Vaka Çalışmaları